1080 MAP

Athletic 1080 är specialicerade på att tre dimensionellt testa funktionella rörelsemönster och hitta eventuella svagheter eller obalanser. Med detta som grund fick jag själv ordning på var jag skulle börja min träning efter en oblans i höft och rygg. Profilen återspeglar den fysiska prestationsförmåga gällande rörlighet och stabilitet. Med profilen som grund