ÅTERHÄMTNING

Träningen är riktigt kul just nu. Gillar att ha målsättningar och ett syfte. Det kan i mina ögon snabbt bli tråkigt om jag inte har en bild av syftet. Det gäller i princip allt jag gör. Har tillsammans med coach kommit fram till att jag ska ha återhämtning på mitt träningsschema kommande