International Women´s Day Run!

I tisdags uppmärksammade jag internationella kvinnodagen tillsammans med tidigare kollegor genom att springa Mannheimer Swartling International Women´s Day Run! Byrån bjöd in till löparfest under namnet Mannheimer Swartling International Women’s Day Run! Citerat från Mannheimer Swartlings Facebook där även bilden här nedan är lånad från. ”Idén bakom loppet är att på