Ren Idrott

Roberto Vacchi har tagit fram ett armband med texten ”Ride Clean” för att visa sin ställning mot dopningsfusket. Armbandet kostar femtio kronor varav tjugo kronor av varje armband går till ett projekt  som Roberto kommer driva tillsammans med stiftelsen Ren Idrott. Ren Idrott verkar för en dopingfri idrott, fair play och att man